Elektromágneses terek (BMEVIHVMA08)

A tárgy fő célkitűzése az elektromágneses jelenségek kvalitatív és kvantitatív tárgyalása deduktív módon, a Maxwell-egyenletekből kiindulva.

 • Az elektromágneses terek elméletének magasabb szintű tárgyalása, az alapképzésben megszerzett ismeretek elmélyítése.
 • Az elektromágneses mezők számítógépes szimulációjára alkalmazott módszerek megismertetése, egyes modellezési kérdések tárgyalása.
 • A modellezés alapján történő eszköztervezési folyamat megismertetése.
 • Néhány elektromágneses eszköz működési elvének ill. térelméleti alapjainak bemutatása a villamosenergetikai alkalmazásoktól a nagyfrekvenciás, mikrohullámú eszközökön keresztül az optikai és nanoelektronikai alkalmazásokig bezárólag.

Tantárgyi adatlap

 

2016-17. I. félév

(a régi tanterv szerinti BMEVIHVM108 tárgy vizsgakurzusa is)

Az előadások időpontja és helye: hétfő 10:15-12:00, IE007. és kedd 8:15-10:00, IE007.

 

Dokumentumok

 

Házi feladat

 • Beszámolási időpontok:
 1. 2016. november 22. (kedd) 16:45, V1/526. sz.
 2. 2016. november 24. (csütörtök) 14:30, V1/526. sz.
 3. 2016. november 29. (kedd) 16:45, V1/526. sz.
 4. 2016. december 1. (csütörtök) 14:30, V1/526. sz.
 5. 2016. december 6. (kedd) 16:45, V1/526. sz.
 • A megoldott feladatot a fentiek közül választott valamely beszámolási időpont előtti nap délig (12:00) kell leadni a V1 ép. 5. emeletén lévő szekrényben az előadó nevénél. A leadott házi feladaton jól látható módon meg kell jelölni, hogy melyik szóbeli beszámoló alkalmon kíván részt venni.
 • A pontos név szerinti beszámoló beosztást a beszámoló napja előtti nap estig a Tanulmányi portálon lehet majd megtalálni.

 

Kapcsolat

 • Előadó: Dr. Pávó József, konzultációs időpont és hely: kedd, 12:30-13:30, V1/518.
 • Gyakorlatvezető: Dr. Bilicz Sándor, konzultáció: e-mail-ben történő egyeztetés alapján