Diplomatervezés és Szakdolgozatkészítés

 Hallgatóinknak az oklevél megszerzéséhez képzési szintjüknek megfelelően diploma munkát kell készíteniük. 

Mérnökjelölt hallgatóink ezen önálló munkával azt igazolják, hogy önálló mérnöki munkára alkalmasak, mérnöki munkamódszereket alkalmazni tudják, képesek a feladatkiírást értelmezni, a választott megoldást pedig értékelni és elemezni tudják.
Tárgyfelelős oktató: Farkasvölgyi Andrea

BMEVIHVMT02, BMEVIHVMT00, BMEVIHVMT03, BMEVIHVMT01

Téma és konzulens választás:

Félév elején (előző félév vizsgaidőszakának végén) a szakirányát szervező tanszék oktatói közül választ egy konzulenst és a konzulenssel egyeztetve egy témát. A félév során a munkát tanszéki vagy ipari konzulens irányítja, ipari téma esetén az adminisztratív teendőket egy tanszéki konzulens látja el.
Amennyiben más tanszék hallgatója és Tanszékünkön kíván diplomát írni, kérjük, hogy a  Befogadó/elbocsájtó nyilatkozatot ne feledje kitölteni (ld.: HVT Tanulmányi Portál). Ilyen esetben, először befogadjuk (tanszékvezetői aláírt nyilatkozat), majd ez alapján anyatanszéke el tudja engedni.
Hallgatóknak mindig a választott témát kiíró tanszékhez rendelt tantárgyat kell felvennie.

 

Választott téma lehet:

 - önálló laboratórium téma folytatása
 - új téma, aktuális témaválasztékból
 - saját téma, mely tanszékünk profiljába vág. Ez esetben, keresse Tanszékünk valamelyik, rokon tématerületen dolgozó oktatóját

 

Téma kiírás - elektronikus regisztráció:

A hallgató és a konzulens közötti megállapodást a konzulens egy hivatalos témakiírásban rögzíti, melynek be kell kerülnie a szakdolgozatba.
Elektronikus regisztráció: Diplomaterv-portálon  
Konzulens megnyitja a Diplomaterv-portálon a témát, hozzárendeli a hallgatót, feltölti a feladatkiírást, Hallgató pedig elektronikusan bejelentkezik a témára. További teendők és határidők a Portál főoldalán és HVT Tanulmányi Portálon olvashatók.


 

A 2018/19 tanév őszi félévére a határidők a következők:

Az adatlapokat az 5. héttől kezdődően kell kitölteni, addig minden témánál a "Nincs kitöltési időszak" státusz jelenik meg!

 • Témák megnyitása: 2018.09.23. 24h (konzulens)
 • Elbocsájtó-befogadó nyilatkozat vagy dékánhelyettesi engedély (ha kell) feltöltése: 2018.09.30. 24h (hallgató)
 • Feladatkiírás feltöltése: 2018.10.07. 24h (konzulens)
 • Feladatkiírás jóváhagyása, hitelesítés: 2018.10.15. 24h (tanszékvezető)
 • Adatlap kitöltése, lezárása, melléklet feltöltése (ha kell): 2018.10.01. 0h - 2018.10.14. 24h (hallgató)
 • Adatlap jóváhagyása (ha kell): 2018.10.01. 0h - 2018.10.15. 24h (konzulens)
 • Dékáni Hivatal ellenőrzi a témákat, adatlapokat szükség esetén hiánypótlást kér: 2018.10.16-tól
 • Dolgozatok beadása: 2018.12.07. 12h (hallgató)
 • Dolgozat késedelmes beadása konzulensi engedéllyel (nem BSc-s): 2018.12.16. 24h (hallgató)
 • Dolgozat beadás jóváhagyása: 2018.12.17. 24h (konzulens)
 • Bírálat feltöltés: 2019.01.27. 24h (konzulens)

A feladatkiírás tanszékvezetői aláírás és pecsét nélkül is feltölthető, a kiírásokat a tanszék vezetője elektronikusan hagyja jóvá.

Fenti határidők kötelezően betartandók, mivel azok letelte után az adott művelet elvégzését a Portál letiltja.

 

Szakdolgozat és diplomatervezési témák

Cím Leírás Előkövetelmény Konzulens
A gyártási eljárások fejlődése lehetőséget teremt kisméretű, összetett geometriával rendelkező nanoszerkezetek létrehozására. Ezekkel a metaanyagoknak nevezett szerkezetekkel különleges elektromágneses tulajdonságok is létrehozhatók, például számottevő mágnesesség az optikai frekvenciákon, nulla vagy negatív törésmutató. A témára jelentkező hallgató metaanyag alapú szenzorok tervezésében fog közreműködni.

Dr. Szabó Zsolt (PhD, Habil.)

Adaptív antennarendszerek vizsgálata elektromágneses térelmélet eszközeivelA jövő vezetéknélküli hálózataiban alkalmazott eljárások a fizikai réteg - jelenleg kevéssé vizsgált - sajátosságainak mélyebb megértésén fognak alapulni. Az adaptív antennarendszerek térnyerésével a hálózatok figyelembe fogják venni a fizikai közeg változásait - például az antennatartó szerkezet elhajlásából eredő irányhiba kompenzálásával. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az antennarendszerek pontos fizikai működésének elektromágneses térszámítás segítségével történő modellezése. A hallgató feladata a szakirodalom tanulmányozása, numerikus modell megalkotása, az antennarendszer egyes elemei egymásra hatásának vizsgálata, valamint a kölcsönhatások eredő viselkedésben tapasztalható következményinek tanulmányozása. A téma ipari konzulense Benkő Péter, aki sokáig a GRANTE Antenna Fejlesztő és Gyártó Zrt. vezető tervezője volt.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Adaptív látható fényű optikai kommunikációs rendszerek fejlesztéseÉrdekel, hogy tudnál az otthoni LED-es lámpával Spotify-streamet, vagy YouTube videót átküldeni? Kíváncsi vagy, hogy milyen lehetőségek vannak az adaptív látható fényes kommunikációban, és hogy mi egyáltalán a VLC? Esetleg teljes adatátviteli rendszert akarnál tervezni? Ez a téma rendkívül szerteágazó és az átviteli láncolat, vagy akár egy teljes látható fényű kommunikációs rendszer felépítésébe kapcsolódhatsz be, ha ezt a témát választod. Önálló lab., Szakdolgozat és Diplomaterv szintű témák is elérhetőek nálunk. Munkád során hasznos tapasztalatokat fogsz szerezni az analóg és digitális áramkörök tervezésével, építésével és a mikrokontrolleres vezérlésekkel kapcsolatban. Emellett természetesen mindezek békés "együttélésével" egyetlen NYÁK panelen. Érdeklődni a pontos témákról V1-104, vagy V1-213 termekben lehet (OMT-LAB), esetleg e-mailben Matolcsy Balázsnál.Alapvető áramköri alapismeretek és mikrovezérlők ismerete előnyt jelenthet.

Matolcsy Balázs

Akkumulátorok töltési módszereiA hallgatók megismerkednek az akkumulátorok töltési eljárásaival, lineáris és kapcsolóüzemű töltő áramkörökkel. Adott feladatra optimális soros vagy párhuzamos töltő berendezések fejlesztése, sok csatornás cellafeszültség monitor áramkör és cellafeszültség szabályozó készítése témalabor/önállólabor után szakdolgozat vagy diplomaterv keretében is folytatható. További konzulensek: Dr. Bánfalvi Antal, Váradi Zsolt, Szimler András-

dr. Szabó József

asdasdasd

Bajcsi Erik

Autóipari high-side tápkapcsoló tervezése, szimulációja, tesztelése (Bosch által támogatott téma).A hallgató feladata egy soft-start funkcióval rendelkező tápkapcsoló modul megtervezése diszkrét elemekből. A soft-start funkció a tápfeszültségek indulásánál játszik fontos szerepet, mivel a tápfeszültség így lineárisan és egyenletesen éri el a végértéket, ezzel megelelőzve a gyors áramimpulzusokat (in-rush áram csökkentése). A tápkapcsolónak rendelkeznie kell túláramvédelemmel, állítható feszültségfelfutási sebességgel, automatikus kimenet kisütéssel (kimeneti kondenzátorok kisütése). A feladat magában foglalja a különböző tápkapcsoló topológiák szimulációját-összehasonlítását, a legalkalmasabb megoldások méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését. A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Analóg elektronikai alapok

Szűcs László

Autóipari primer kapcsolóüzemű tápegység tervezése az elektromágneses kompatibilitás (EMC) figyelembA hallgató(k) feladata a piacon található primer, akkumulátorról táplált, autófedélzeti grafikus kijelzőkben használható feszültségcsökkentő konverterek összehasonlítása, majd a legalkamasabb két-három tápegység megtervezése, tesztelése különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitásra. A feladat magában foglalja a kutatás eredményét képező termék összehasonlítást a legfontosabb autóipari szempontok alapján, a kiválasztott tápegységek méretezését és kapcsolási rajzuk elkészítést, továbbá a nyomtatott áramkörök (PCB) megtervezését, azok beültetését és élesztését, valamint a legfontosabb tesztek elvégzését (rövidzárvédelem, bemeneti feszültségugrás, terhelésugrás, standby áramfelvétel, sugárzott és vezetett emisszió mérés). A téma diplomaterv vagy szakdolgozat formájában folytatható.Kapcsolóüzemű tápegység alapok, áramkörtervezés

Szűcs László

Automatizált RF mérések Zigbee és Bluetooth modulokonVegyen részt RF áramkörök validációs mérésének összeállításában és lebonyolításában. A feladat része az áramkör működésének megértése, a tesztek összeállítása, lebonyolítása, a mérési adatok összegzése és értelmezése, azoknak adatlapokkal való összevetése. A feladat igényelhet Python script programozást. Angol nyelv ismerete szükséges. A jelölt a témát a Silicon Laboratories Hungary Kft. laboratóriumában végzi. Megfelelő előrehaladás esetén később TDK dolgozat, ill. diplomaterv készítése, illetve gyakornoki pozició elérése lehetséges. Keret 1 fő. Ipari konzulens Keller Tibor (tibor.keller@silabs.com) Nagyfrekvenciás rendszerek, áramkörök, méréstechnika és a vezeték nélküli protokolok (Bluetooth, Zigbee) ismerete előnyt jelent.

Dr. Zólomy Attila (PhD)

Bandgap structures for antenna applicationsElectromagnetic bandgap structures, called photonic crystals at optical frequencies are periodic structures, which can forbid the propagation of electromagnetic waves at specific frequencies. The position of the bandgap is controllable with geometrical parameter adjustment. Such structures can find applicability at microwave frequencies and in antenna technology as well. The goal of the project is to design bandgap structures, which can decrease the cross-talk of MIMO patch antennas applicable in communication technology. Basic knowledge of electromagnetics is required .

Dr. Szabó Zsolt (PhD, Habil.)

Beltéri Q-sávú hullámterjedési mérések 5G mobilhálózatok vizsgálatáhozAz Európai Űrügynökség technológia transzfer pályázata révén tanszékünk egyik aktuális kutatási programja Q-sávú (38GHz környéke) beltéri hullámterjedési mérések végzése. Ez a frekvenciasáv is egyike azoknak, amelyet a tervezett 5G mobilhálózatokban is használni fognak a közeli jövőben. Az önálló laboratórium keretében meg lehet ismerkedni a mérésekhez eddig elkészített berendezésekkel, és részt lehet venni a tényleges mérések elvégzésében 2018 tavaszán. A mérések kiértékeléséhez Matlab környezetben kell programokat fejleszteni. A cél egy helyiségen belüli jelszint eloszlási térkép készítése, ami megjeleníti a vizsgált frekvencián történő hullámterjedés, reflexiók, többutas terjedés, stb. által okozott lokális eltéréseket.Matlab vagy C nyelvű programozási ismeretek.

Dr. Csurgai-Horváth László (PhD)

Diffrakciós határ alatti képalkotás kompozit metaanyag lencsékkelA metaanyag kutatás egyik ígérete a negatív törésmutatójú vékonyréteggel történő diffrakciós határ alatti képalkotás. A metaanyagok strukturáltsága (vagyis az elemi cella mérete) és a fellépő veszteségek azonban határt szabnak az elérhető felbontásnak. Például ha 100 nm felbontást szeretnénk elérni (ami nagyon kívánatos lenne például a biológiai képalkotásban), akkor a metaanyag elemi cellája nem lehet nagyobb, mint 10-20 nm. Ezeknél a méreteknél a negatív törésmutatóhoz szükséges negatív mágneses permeabilitás magvalósítása a kihívás. A diffrakciós határ alatti felbontás csak negatív elektromos permittivitással rendelkező anyag, akár egy fémes vékonyréteg segítségével is megvalósítható. A hallgató feladata olyan többrétegű kompozit metaanyag lencsék tervezése, amelyek alkalmasak diffrakciós határ alatti képalkotásra.

Dr. Szabó Zsolt (PhD, Habil.)

Fano rezonancián alapuló plazmonikus szenzorok fejlesztéseA Fano rezonancia egy antiszimmetrikus diszperziós görbével jellemzett hullámjelenség, ami két vagy több kapcsolt rezonátor interferenciájának a következménye. Sokáig a kvantum rendszerek sajátosságának tartották, manapság azonban megfigyelték, hogy fotonikus kristályok, plazmonikus nanostruktúrák és metaanyagok spektrumában is előfordul. Megvalósítható például fém gömb csoportok, aszimmetrikus H struktúrák vagy akár szilícium hullámvezető vékonyrétegre helyezett fém nanohuzalok segítségével is. A Fano rezonanciával rendelkező fémes szerkezetek különösen alkalmasak szenzorok létrehozására, mivel ez a rezononacia nagyon érzékeny a struktúra geometriájának, anyagparamétereinek vagy környezetének akár kismértékű perturbálására is. A Fano rezonancia lehetőséget teremthet akár egy molekulányi minta detektálására is. A hallgató feladata Fano rezonancián alapuló szenzorok tervezése valamint az elkészült szenzorok mérési eljárásának kidolgozása főképp a mikrohullámú, a THz tartományon és infra

Dr. Szabó Zsolt (PhD, Habil.)

GNSS vevők pontosságának vizsgálataA kutatás célja a különböző, Magyarországról látható GNSS-rendszerek (GPS, Galileo, GLONASS) pontosságának vizsgálata egymáshoz és adott referenciához képest. A hallgató feladata egy 24/168-ban üzemelő mérési elrendezés megtervezése és összeállítása. A kapott adatokat egy számítógép gyűjti össze, melyeket MATLAB-bal kell feldolgozni, és különböző megállapításokat tenni a rendszerek pontosságára. Fogadható létszám: 1 fő.MATLAB programozási ismeretek

Csuka Barna

Hibajavító kódolások vizsgálataHíradástechnikai rendszerekben fontos szerepet játszik a hibajavító kódolás. Modern rendszerekben egyre fejlettebb kódolási eljárásokat alkalmaznak. A hallgató feladata a félév során a hibajavító kódokkal megismerkedni. Először a BCH, Reed-Solomon majd pedig az LDPC, Turbó kódokat vizsgálná meg. A kódolások implementálása és vizsgálatát MATLAB segítségével történik.

Dr. Kollár Zsolt (PhD)

Induktív rezonancián alapuló, vezeték nélküli energiaátvitel hálózati szimulációhoz használható modeAz induktív rezonancia elvén működő vezeték nélküli energiaátvitel tervezése során a betáplálási és az energiakivételi oldalakon a kapcsolódó kétpólusokat - az optimális átviteli hatásfok elérése érdekében - szabályozni kell. E szabályozás megtervezéséhez tudni kell, hogy milyen kétkapu-paraméterek írják le a be- és kicsatoló tekercsek kapcsai irányából az átviteli rendszert, továbbá az energiaátviteli rendszer működését leíró kétkaut be is kell illeszteni egy hálózatanalizátor programba. A keresett kétkapu-paramétereket az elektromágneses térszámítás eszközeivel kaphatjuk meg. A hallgató feladta egy olyan tervezést segítő eljárás kidolgozása, amely alapján megkaphatók azok a kétkapu-paraméterek, amelyek figyelembevételével - egy adott felhasználási környezetben - a fent említett szabályzórendszer megtervezhető. A paraméterek meghatározásához a tanszéken kifejlesztett térszámítási módszer alapján írt program használható. Elvárás az elektromágneses terek és a lineáris hálózatok elméletének területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Kisméretű antennák tervezése Bluetooth és Zigbee modulok számáraA téma keretein belül olyan nyomtatott és kerámia antennák tervezését kell végrehajtani, amelyek jó hatásfokot érnek el viszonylag kisebb méretű (néhány centiméter nagyságú) modulok esetében is a 2.4GHz-es ISM sávban. Meg kell vizsgálni a sávszélesség növelésének lehetőségeit is, illetve az antenna jellemzők stabilitásának biztosítását a különféle környezeti változásokkal (pl. emberi test, műanyag burkolat közelsége, PCB méret változása stb.), illetve a technológiai szórásokkal (PCB dielektromos állandó és vastagság változás, elemszórás stb.) szemben. A jelöltnek a megfelelő irodalom áttanulmányozása után EM szimulációkat kell végeznie (CST, Sonnet) és az antennák megvalósítása után azokat hangolni és mérni kell. Megfelelő előrehaladás esetén a témából TDK dolgozat, illetve Diplomaterv is készithető. Angol nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges. A hallgató a témát részben a tanszéken, részben a Silicon Laboratories Hungary Kft. laboratóriumában végzi. Keret 1 fő. Elektromágneses terekből, antennákból folytatott előtanulmányok, illetve EM szimulációs gyakorlat előnyt jelent.

Dr. Zólomy Attila (PhD)

Kvantumvéletlenszámgenerátor-architektúrák vizsgálataSzámos architektúra létezik kvantumoptikai elven működő, valódi véletlenszámokat előállító generátorok megvalósítására. A hallgató feladata megismerkedni a véletlenszámgenerátorok tesztelési lehetőségeivel, megismerkedni néhány egyszerűbb struktúrával. További feladat megvalósítani az egyik architektúrát, majd a kapott eredmények értékelése a megismert módszerek alapján.

Schranz Ágoston

Laboratóriumi, obszervatóriumi és fedélzeti műszerek, detektorok szerkesztése és teszteléseAnyagválasztási, termikus és mechanikus igénybevételekkel kapcsolatos megfontolások, továbbá megbízhatóság növelés konstrukciós vonatkozásai. A hallgatók megismerik és részt vesznek a fejlesztés tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisaiban. Aktuális önálló feladatok: - Obszervatóriumi tellurikus mérő és adatgyűjtő két energia bemenetű tápellátó egysége - ESA ESEO LMP kísérlet Langmuir detektor konstrukciója és tesztelése vákuumban - UV detektor műszer fejlesztés obszervatóriumi alkalmazásra - mágneses aanyagmérő műszer - az aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján. (Konzulensek: Szabó József és Bánfalvi Antal, Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységekEgy energiatárolós, rezonáns, DC/DC illetve galvanikusan elválasztott, egy és több kimenetű konverterek energia átviteli és vezérlő áramkörei, feszültség és áramszabályozók. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés szerint (Konzulensek: Szabó J., Szimeler A., Váradi Zs., Bánfalvi A., Kocsis G., Űrtechnológia laboratórium V1-105)nincsen

dr. Szabó József

Metaanyag alapú távközlési antennák fejlesztéseAz alapkutatás eredményeként a metaanyagok az ipari alkalmazhatóság közeli fázisban kerültek, például a mikrohullámú eszközök és antennák területén. A hallgató kisméretű meta-antennák tervezésében fog közreműködni, amelyek alkalmasak energia és költséghatékony módon biztosítani az Összekapcsolt Társadalom megvalósításához szükséges adatforgalom kisugárzását. A hallgató feladata a metaanyag alapú antenna szerkezet geometriájának szimulációkkal történő meghatározása és az elkészített antennarendszer mérésekkel való teljes körű jellemzése a tanszéken található árnyékolt szobában.

Dr. Szabó Zsolt (PhD, Habil.)

Metaanyag tervezési eljárások fejlesztéseEgységesített eljárást dolgozunk ki nagyfrekvenciás elektromágneses eszközökben (a mikrohullámtól az optikai tartományig) felhasználható metaanyagok tervezésére. Az eljárás az effektív anyagjellemzők elméletére, helyettesítő áramkörök modelljeire és az elektromágneses terek numerikus szimulációja nyújtotta lehetőségekre, elsősorban a Finite Difference Time Domain és a Transfer Matrix módszerekre épül. A hallgató feladata a meglévő eljárások továbbfejlesztése és új numerikus eljárások kifejlesztése.A témában való sikeres részvételhez programozási jártasság szükséges.

Dr. Szabó Zsolt (PhD, Habil.)

Mikrohullámú áramkörök tervezéseFeladat: A mikrohullámú áramkörök fajtáinak áttekintése. Egy kiválasztott áramkör tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. A kiválasztott áramkör megépítése és vizsgálata.A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának megfelelő ismerete

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Mikrohullámú oszcillátor tervezéseFeladat: A mikrohullámú oszcillátorok típusainak összefoglalása. Az oszcillátor tervezése mikrosztrip tápvonalas elrendezésben. Az áramkör vizsgálata szimulációval. Az oszcillátor megépítése és vizsgálata.A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának ismerete.

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Mikrostrip antennarendszer tervezése, szimulációja és méréseA hallgató feladata mikrohullámú frekvenciatartományban előnyösen alkalmazható mikrosztip antennarendszer tervezése. A feladat megoldása során megismerkedik az antennák tervezésének főbb lépéseit, korszerű antenna analízis szimulációs eszköz (CST) használatával. A megtervezett és kivitelezett antenna főbb paramétereit a tanszék antenna mérőszobájában megmérjük. A feladat kapcsolódik a Nivelco fejlesztési feladataihoz, ahol radar elvű tartályszint mérési célokra alkalmazzák a vizsgált antennákat. A munka TDK feladatként is folytatható. (két fő jelentkezését várom)-

Dr. Nagy Lajos (PhD, Habil)

Modell-redukció alkalmazása az elektromágneses térszámításbanA gyakorlati jelentőséggel bíró elektromágneses térszámítási feladatokat többnyire csak numerikus módszerekkel (pl. végeselem-módszer, véges differencia módszer) lehet megoldani. E numerikus eljárások számításigénye rendszerint nagy, mert a diszkretizálás (pl. hálózás) során sok ismeretlen keletkezik. Sokszor merül fel az igény, hogy sok, egymástól kevéssé eltérő (pl. más peremfeltételt vagy más gerjesztést tartalmazó) feladatot oldjunk meg egymás után, pl. egy eszköz optimalizálása során. Ekkor segítségül hívhatunk bizonyos modell-redukciós módszereket, amelyek néhány jól megválasztott minta megoldás alapján közelítő eredményt szolgáltatnak a hasonlóan kitűzött feladatok megoldására is. Egy ilyen technika a Proper Orthogonal Decomposition, amely egy, az összes szóba jöhető megoldások terét közelítőleg kifeszítő bázist állít elő, így bármely megoldás közelítőleg megadható e bázis elemeinek lineáris kombinációjaként. A hallgató feladata a Proper Orthogonal Decomposition eljárással való Erős háttér matematikából és az elektromágneses terek témaköréből.

Dr. Bilicz Sándor (PhD)

MRI-ben használt RF tekercsek analízise és optimalizációjaMRI berendezéseket - többek között - széles körben használnak az orvosi diagnosztikában és klinikai kiállat kísérletekben. A képalkotás szempontjából kulcskérdés az RF tekercs geometriájának és elektronikájának kialakítása. A tekercs geometriai tervezéséhez és optimalizálásához elektromágneses térszámítási eljárásokat használhatunk. A hallgató feladatai: - az irodalom alapján megismerni az MRI tekercsek tervezésének alapelveit - numerikus térszámítási módszeren alapuló programcsomag segítségével analizálni a rendelkezésre álló kisállat kísérletekhez használt MRI tekercseket - az analízis eredményeit mérésekkel alátámasztani - a meglévő geometriából kiindulva egy olyan tekercs megtervezése, amely tulajdonságai felülmúlják a kiindulási elrendezés műszaki paramétereit.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásszintű ismerete.

Dr. Pávó József (DSc)

Műholdfedélzeti napelemes energiaellátó rendszerekA fedélzeti energiakezelés, tárolás, szétosztás, napelem illesztés, illetve a maximális teljesítményű munkapont követése, optimális vezérlése. Speciális környezeti követelmények. Modellezés, áramkörépítés, mérés és tesztelés. Aktuális feladatok előzetes megbeszélés alapján (Szabó József és Szimler András, Űrtechnológia laboratórium, V1-105))nincsen

dr. Szabó József

Optikai megoldások az 5G hálózatokban - Optikai méréstechnikaA mobil hálózatok fejlődésével és elsősorban az 5G hálózatok várható megjelenésével egyre fontosabb kérdés hogyan tudjuk a rádiófrekvenciás jeleket optikai közegen továbbítani. Ezért a Radio over Fibre (RoF) rendszerek vizsgálata és fejlesztése igazi jővőbemutató feladat. A reflexiós elven működő félvezető optikai erősítő (RSOA-Reflective Semiconductor Optical Amplifier) hatékonyan használható ilyen rendszerekben, hiszen Kis mérete, kis fogyasztása, könnyű kezelhetősége mellett jelentős előnye, hogy többféle feladat egyidejű ellátására is használhatjuk. A hallgatói téma célja egy RSOA alapú RoF összeköttetés felépítése. A hallgató feladata: - A Radio over Fibre rendszerek felépítésével és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos szakirodalom áttekintése - RSOA paramétereinek mérése (automatizált mérések) - Optikai méréstechnika megismerése - Automatizált mérések elkészítéséhez szükséges mérésvezérlő környezet megismerése - Egyszerűsített RSOA alapú rendszer megtervezése, feBSC esetén optikai távközlés témalabor javasolt MSc esetén Optikai hálózatok mellékspecializáció

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (PhD)

Optikai megoldások az 5G hálózatokban - SzimulációA mobil hálózatok fejlődésével és elsősorban az 5G hálózatok várható megjelenésével egyre fontosabb kérdés hogyan tudjuk a rádiófrekvenciás jeleket optikai közegen továbbítani. Ezért a Radio over Fibre (RoF) rendszerek vizsgálata és fejlesztése igazi jővőbemutató feladat. A reflexiós elven működő félvezető optikai erősítő (RSOA-Reflective Semiconductor Optical Amplifier) hatékonyan használható ilyen rendszerekben, hiszen Kis mérete, kis fogyasztása, könnyű kezelhetősége mellett jelentős előnye, hogy többféle feladat egyidejű ellátására is használhatjuk. A hallgatói téma célja egy RSOA alapú RoF összeköttetés felépítése. A hallgató feladata: - A Radio over Fibre rendszerek felépítésével és az alkalmazott eszközökkel kapcsolatos szakirodalom áttekintése - VPI Transmission Maker szimulációs környezetben RSOA transmitter használó RoF összeköttetés felépítése - VPI Transmission Maker optikai távközlési hálózat modellezésére használt szimulációs környezet alkalmazásszintű megismeréBSC esetén optikai távközlés témalabor javasolt MSc esetén Optikai hálózatok mellékspecializáció

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (PhD)

Radar keresztmetszet meghatározása elektromágneses térszámítássalA radarral való detektálhatóság szempontjából jellemzi az objektumokat az ún. radar keresztmetszet (radar cross-section, RCS), amelynek fizikai alapja az objektum és az arra beeső elektromágneses hullám kölcsönhatása. Egyszerű geometriájú tárgyak esetén, kis- és nagy hullámhosszak (optikai tartomány és Rayleigh-tartomány) az RCS-re aszimptotikusan érvényes analitikus formulák léteznek. Bonyolultabb - a gyakorlat számára fontos - geometriák esetén azonban elengedhetetlen az elektromágneses tér numerikus szimulációja az RCS meghatározására. Erre a célra gyakran alkalmaznak végeselem-módszert vagy integrálegyenlet-módszert. A hallgató feladata az RCS fogalmának megismerése, az alkalmazott közelítő formulák és a numerikus szimulációs módszerek áttekintése, valamint az RCS meghatározása numerikus térszámító programokkal néhány tesztfeladatra (akár kereskedelmi végeselem-programmal, akár saját fejlesztésű környezetben). A munka szakdolgozat vagy diplomaterv keretében tovább folytatható.Elvárás az elektromágneses terek területén való jártasság, valamint az angol nyelvű szakirodalom olvasásának képessége. Komoly előnyt jelent a végeselem-módszer ismerete.

Dr. Bilicz Sándor (PhD)

Reflexiómentes mérőszoba tulajdonságainak vizsgálataÁrnyékolt-reflexiómentesített mérőterek fontos jellemzője, hogy mennyire homogén elektromágneses vizsgálóteret tudunk létrehozni bennük, vagy mekkora az a térrész (csendes zóna), amelyben bizonyos hibával homogénnek tekinthető a térerősség eloszlása. Adott mérőantennával felszerelt, adott elrendezésű mérőhely esetén ezt hosszadalmas méréssorozattal lehet meghatározni a frekvencia függvényében. A mérésre a szakirodalom többféle módszert ajánl. A tanszékünkön épült új árnyékolt, reflexiómentesített mérőszoba reflexiós minősítése a közeljövőben történik meg. Ehhez terveink szerint új - FMCW radar elv alapján működő - mérési eljárást dolgozunk ki, mellyel nem csak a csendes zóna határozható meg, hanem a domináns reflexiós helyek is lokalizálhatók - ezzel segítve a térhomogenitás javítását. A feladat megoldásában részt vevő hallgató kiindulásként tanulmányozza a fontosabb mérési módszereket, majd bekapcsolódik az FMCW radar elven működő eljárás kidolgozásába, a mérésvezérlő jelfeldolgozó szelektromágneses terek, antennás alapismeretek

dr. Lénárt Ferenc

RF gerjesztő és vevő tekercsek fejlesztése kisállat vizsgáló MRI berendezéshezA hallgató feladata: Az MRI berendezés működésének megismerése. A kisállat MRI-ben használatos RF tekercsek tervezésének megismerése. Egy "birdcage" tekercs megtervezése és bemérése. 1 fő Msc

Szűcs László

Segédvivős optikai összeköttetés tervezéseFeladat: A segédvivős optikai összeköttetés megoldásainak összefoglalása. Az összeköttetés tervezése egy kiválasztott elrendezés alapján. Az összeköttetés vizsgálata szimulációval. Az összeköttetés összeállítása és mérése.A szakirány szerinti kötelező tárgyak anyagának kellő ismerete.

Dr. Berceli Tibor (DSc)

Szélessávú mikrosztrip antenna tervezéseAz egyszerű mikrosztrip antennák (MSA) - sok előnyös tulajdonsága mellett - legfontosabb hátránya a keskenysávú működés. Bizonyos felhasználásokhoz és körülményekhez nem elegendő az elérhető sávszélesség. Ilyen esetekben jó választás lehet a több rétegű MSA megoldás, amellyel a működési sávszélesség jelentős tágítása mellett még a nyereség is növelhető. A hallgató feladata műsorszóró műholdas sávban működő többrétegű MSA (3D szimulációs szoftverrel végzett elektromos, majd konstrukciós) tervezése, később megvalósítása és bemérése. A munka mind BSc, mind MSc önálló laborként elkezdhető és szakdolgozat/diplomaterv keretében folytatható.elektromágneses terek, antennás alapismeretek

dr. Lénárt Ferenc

TestTestTest

Bajcsi Erik

USB és Ethernet optikai leválasztás megvalósításaÁrnyékolt mérőterek esetén minden - az árnyékoláson átmenő - fém vezetéken valahogyan meg kell akadályozni, hogy rajtuk rádiófrekvenciás zavarjelek átjuthassanak az árnyékolás egyik oldaláról a másikra. Számítógépes mérésvezérlés kiépítésekor viszont az árnyékoláson rádiófrekvenciás tartományba eső vezérlőjelek ellenőrzött átvezetését kell biztosítanunk. Ekkor hagyományos zavarszűrés alkalmazása nem jöhet szóba. Kézenfekvő megoldás, hogy az átvezetés optikai tartományban valósuljon meg - ez a rádiófrekvenciás csillapítás szempontjából is jól méretezhető. A hallgató feladata a tanszéki antenna és EMC mérőszoba mérőrendszeréhez kapcsolódó vezérlő hálózat optikai átvezetéseinek megtervezése, megvalósítása és ellenőrzése RF zavarvédettség szempontjából. A téma BSc szakdolgozatként folytatható.

dr. Lénárt Ferenc

Vezetéknélküli készülékek numerikus modelljének validációjaAz ember környezetében működtetett vezetéknélküli eszközök száma rohamosan növekszik (mobiltelefonok, IoT és orvosdiagnosztikai eszközök, stb.). A szabványok előírják hogy mekkora az a maximális, az eszközök által keltett sugárzás, amely az emberi testben elnyelődhet. Míg napjainkban az elnyelt sugárzás mértékének ellenőrzése komplikált mérésekkel történik, a közeli jövőben ezen mérések elektromágneses térszámítással leválthatóak lesznek. A térszámító szoftverek használatához azonban elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljon a vezetéknélküli eszközök számítógépes modellje. A hallgató feladatai közé tartozik a létező numerikus validációs módszerek megismerése, elektromágneses térszámító szoftver(ek) megismerése, validációs módszerekkel kapcsolatos szimulációk és/vagy mérések elvégzése.Jelek és rendszerek, Elektromágneses terek

Horváth Bálint Péter